Collection: תנ''ך קורן ירושלים

מותג מיוחד נמצא בים הספרים היהודיים ונקרא תנ"ך קורן ירושלים. ספר זה הפך לכרטיס הביקורת של הוצאת קורן בירושלים. אז בואו נפתח את מה שנתנו להוצאה עצמה ולספריה. 60 שנה מאוחר יותר, עם יותר מאלף כותרים במחזור, קורן מירושלים היא ההוצאה הדתית הציונית הגדולה ביותר באנגלית ובעברית. הוצאת קורן ירושלים מוציאה לאור טקסטים דתיים יהודיים, ביניהם "הקורן תנאי", "סידור קורן" וסידור "שקי קורן".
תנ''ך קורן ירושלים
1 of 3