Collection: תלמוד בבלי עוז והדר סטים

התורה שבעל פה - כוללת בעיקר את הקבצים הבאים: תלמוד משנה ומדרש. לפניכם גרסה מלאה של התלמוד הבבלי - ערכות תלמוד בבלי ובמיוחד ש"ס עוז והדר לכל אחת מהיכולות שלה עם משלוח מהיר לישראל, ארה"ב, דרום אמריקה והאיחוד האירופי.
תלמוד בבלי עוז והדר סטים
1 of 3