Collection: סידור, מחזור

 סידור מקורו במילה סדר שמשמעותה סדר או שיטה או מערכת של משהו. דבר שני סידור (גם שייך לזה מושג מחזור) הוא ספר תפילה יהודית ביהדות. מגוון ספרי הסידורים של יסוד היהדות הוא תפילה. יעזור לך להשתתף בתפילות ישראל ללימוד ההלכה והכל עם משלוח מהיר בישראל ובארה"ב דרום אמריקה קנדה ואירופה
סידור, מחזור
1 of 3