Collection: ווגשל

הוצאת וגשל היא מכון מוביל בתחום ספרי קודש. הספרים מתאפיינים באיכות של תוכן המבוסס במסורת ספרי יסוד אשר מגישים בצורה מדוייקת ומצד שני איכות חיצוני של ספרים מבוסס במסורת הדפוס של דורות עם שימוש שיטות מודרניות ביצור כרכים ונייר. כבר למעלה מיובל שנים והיא כחלק בלתי נפרד מארון הספרים של בתי הכנסת ובמדף הפרטי. ההוצאההקימו בשנת תשי"ז (1956) על ידי הרה"ח ר' חנוך העניך וגשל זצ"ל איש ירושלמי וזכתה להוביל את הספרות החרדית בהוצאת ספרי יסוד ספרי גאונים ספרי ראשונים וההדרתם ספרי הלכה וספרי דקדוק ועוד.
מתוך ספרי קודש של ווגשל המפורסמים הם ש"ס נהרדעא ופנינים משניות זכר חנוך מדרש רבה סדרת ילקוט מעם לועז על התורה והנ"ך וגם מגוון ספרי יסוד - תנ"ך ופרושים, משניות, מדרשים, ספרי הלכה, סיפרות על ש"ס וגם מוסר ואוצר החסידות. עשרות שנים האחרונות שידרגה ההוצאה את הספרים במטרה להנגישם לציבור הלומדים על ידי סדר חדש באותיות מאירות עם הרבה מאוד שיפורים איכותיים לתועלת הלומדים. גם בנוסף קיימים ספרים במבחר גדול בשפות שונות אנגלית ספרדית צרפתית ואוקראינית.
ווגשל
1 of 3