ש"סים עוז והדר וספרי קודש אחרים

ש"סים עוז והדר וספרי קודש אחרים

עוז והדר - עוז והדר הוא מכון תורני העוסק בהדרה ובהוצאה לאור של ספרות תורנית. מהדורות חדשות רבות נוספו לארון הספרים היהודי בשנים האחרונות. אמנם, נראה שש"ס עוז והדר קובעות לעצמן מקום, מציבות רף גבוה במיוחד של עיצוב אלגנטי וריבוי כלי למידה חשובים. העיצוב החיצוני של ש"ס עוז והדר מושך את העין במיוחד וניכר שהושקעו מאמצים רבים בתחום זה כאשר גם הפרשנים והחיבורים בסוף המסכת עוצבו מחדש. כל הכלים בעמוד עברו שדרוג משמעותי, כאשר נוספו לדף אזכורים ל"מסורת הש"ס, תוקנו טעויות ב"עין משפט" והודפסו פסוקי "תורה אור" במלואם. תלמוד בבלי הוצאה מחודשת של התלמוד הבבלי, "מהדורת פרידמן" (במימון איש העסקים הקנדי הרשי פרידמן), מופקת בסניף ירושלים ובראשה הרב יוסף סאמט. המפעל החל בשנת 2007 והסתיים בשנת 2007. המכון ממשיך לעדכן כרכים ממהדורה זו. המהדורה יוצאת במספר פורמטים, כולל לסטודנטים, לומדי יומיום מובילים ולחתנים. כמו כן, כל המפרשים בסוף המסכת נערכו מחדש והודפסו מחדש. המפרשים הרבים שנדפסו בדפוס וילנא על הש"ס  והרי"ף נאספו יחדיו לשק מפרשים, מסודרים לפי סדר הדפים, ונוספו להם פרשנים נוספים, וכן נעשה ילקוט דומה. על המהרש"א המרש"א. כאשר נוספו אסמכתאות ברורות לדפי הגמרא וחולקו לפסקאות דברי נושאי הכלים הארוכים. סניף בית שמש בראשותו של הרב מנחם מנדל פומרנץ פרסם משנת 2005 פירוש לתלמוד מתבתא (פירוש). הפרויקט כלל שילוב של קטעי פירוש ועזר. בימים אלה יוצאת לאור מהדורה נוספת הכוללת תיקונים וסעיפים נוספים. כמו כן יצאה מהדורה מאוירת בקצרה בפרשנות בשם ספח ברורה שפה ברורה, הפרויקט הסתיים בשנת 2013 וכולל 27 כרכים. תלמוד ירושלמי - תלמוד ירושלימי- הסניף הירושלמי עורך גם את התלמוד הירושלמי, "מהדורת פרידמן", בראשות הרב דוד יונה רוזנבאום. המהדורה הרגילה הושלמה בסיון תשנ"ד. המהדורה המורחבת של כ-30 כרכים שמהם יצאו כ-20 כרכים (נכון לשנת תשע"ו).
Back to blog

Leave a comment