הרב דניאל פריש מחבר הפירוש מתור מדבש על ספר זוהר הקדוש

הרב דניאל פריש מחבר הפירוש מתור מדבש על ספר זוהר הקדוש

בעל מתוק מדבש הרב דניאל פריש (ז' בשבט ה'תרצ"ה, 11 בינואר 1935 - י"ד בשבט ה'תשס"ה, 24 בינואר 2005) נולד בעיירה היידוננש שסהונגריה לאמו הצדיקה שרה ולרב נפתלי הירצקא. נפטר בירושלים בגיל 70 שנה ו8 ימים וקבורתו בהר הזיתים .בגיל שלוש שנים בלבד נפטרה אמו (דבש ראשי תיבות דניאל בן שרה). היה כבן תשע כאשר פלשו הנאצים להונגריה, ועבר שם את מאורעות השואה. עלה לארץ ישראל בגיל תשע. התגורר בשכונה די ידוע מאה שארים. היה שייך לחסידות תולדות אהרון ובמשך שנים אחרונות לקהילת החסידות תולדות אברהם יצחק. למד תורה אצל הרב יוחנן סופר האדמו"ר מערלוי, ולאחר מכן עבר לאדמו"ר מחסידות תולדות אהרן. הרב דניאל פריש עבר לחסידות תולדות אברהם יצחק והיה שם אחד מראשי הקהילה.
הרב פריש מסר שיעורים רבים מדי יום. בבוקר מסר שיעורים בבית המדרש למקובלים של מוסדות משכן בנימין "אנשי מעמד", בצהרים בישיבת המקובלים "שער שמים", ובערב בכולל "אוצרות חיים" ללימוד תורת האר"י שהקים. מסר גם שיעורים בחסידות לבעלי בתים בין מנחה לערבית. עשרים ואחת שנים חיבר כג כרכים עם ביאור ״מתוק מדבש״ משנת התשמ״א עד התשס״ב.
הרב פריש בעל חיבורו ספר זוהר הקדוש מתוק מדבש בחייו מנע את הכבוד ואף לא רצה לכתוב את שמו על חיבוריו הקדושים. רק לאחר ששיכנעו אותו כי חייבים לדעת את שם המחבר, התרצה וכתב את שמו, ועוד הוסיף בענוותנותו: ״אם ימצאו הלומדים טעות בביאור ידעו מי חיבר״. זכה להרבות תלמידיו ולהאיר את עיניהם וליבם של ישראל בשלל חיבוריו הגדולים והמאלפים שהפיץ בכרם בית ישראל ובמסירות נפשו למען נפשות ישראל.
ספרים של בעל מתוק מדבש:
 • מהדורת הזוהר עם פירושו מתוק מדבש מנוקדת
 • חיבורו המרכזי הוא פירוש על ספר הזוהר בשם מתוק מדבש, בלשון פשוטה, על פי המפרשים בדרך קבלת האר"י.
 • ימי הבחרות: מיועד לבחורים בסביבות גיל בר מצווה. הספר מסביר את מהות הכניסה לחיי תורה ומצוות.
 • יום החופה לחתן: הכנה נפשית ורוחנית לימים שלפני החתונה וליום החתונה עצמו, בתוספת הנהגות על פי הסוד והחסידות.
 • יום החופה לכלה: הדרכה לחתונה ולחיי הנישואין.
 • וספרתם לכם: תפקידו של כל אחד מימי ספירת העומר.
 • קדושה וצניעות: הדרכה לזוגות צעירים הרוצים לעלות במעלות הקדושה הזוגית.
 • שמירת המחשבה - הלכות, עצות וסגולות לשמירת המחשבה.
 • ביאור מתוק מדבש על ספר אוצרות חיים לרבי חיים ויטל.
 • ביאור מתוק מדבש על ספר שער הגלגולים לרבי חיים ויטל.
 • ביאור מתוק מדבש על ספר שער הכוונות לרבי חיים ויטל, חלק שבת.
 • סידור מתוק מדבש
 • ביאור מתוק מדבש על הגדה של פסח
 • שערי זהר - מבוא והדרכה לכל הבא להיכנס לתורת הנסתר
 • בעל מתוק מדבש - סיפור חייו של הרב דניאל פריש.
 • נהר של דבש - צוואה להנהגה נכונה בחיים.
Back to blog

Leave a comment