החתם סופר - רבי משה סופר פוסק ומחבר הגדול באירופה

החתם סופר - רבי משה סופר פוסק ומחבר הגדול באירופה

החת"ם סופר - רבינו משה סופר - נולד בפראנקפורט דמיין ז' תשרי הקכ"ג (1762) ומת בפרעשבורג ב"ה תשרי ת"ר (1839). אביו רבי שמואל ואמו רייזיל אשר היתה מקרוביו של בעל ילקוט שמעוני שהיה צאצאי רש"י. בהיותו בן תשע עבר לישיבת הרב נתן אדלר, ובהיותו בן 13 דרש ברבים בענייני הלכה. גם למד אצל הרב רבי פנחס הורוויץ, מחבר ספר הפלאה, ואצל הרב טיבלי-שייער במאינץ. מה שמאפיין של חתם סופר שגם עםלימודיו התורניים למד גם מדעי הטבע: מתימטיקה ואסטרונומיה. הרב נתן אדלר והרב מרדכי בנעטנתנו לו סמיכת הרבנות.
התחתן עם בת ר' משה יעדוויץ בפרוסניץ. בתחילה סירב לקבל תפקידי רבנות, אך מחוסר פרנסה הוכרח לקבל משרת רבנות בעיר דרעזניץ, ובשנת 1798 נבחר לרב בעיר מטרסדורף בהונגריה, ושם החזיק ישיבה. חתם סופר השפיע לעיצוב ההשקפה היהודית חרדית בכלל, ולעיצובה של האורתודוקסיה של הונגריה בפרט. אבי משפחת סופר-שרייבר שזכתה למאות צאצאים ובהם רבנים וגדולי תורה ידועים ברמה גבוהה.
בשנת 1812,חמש שנים לאחר שהתגורר לפרשבורג, מתה אשתו הראשונה, והוא נישא שנית לשרל, אלמנתו של הרב אברהם משה קלישר ובתו של רבי עקיבא איגר. מאשתו זו נולדו כל ילדיו, ארבעה בנים (אברהם-שמואל, שמעון, יוזפא, ויצחק לייב), ושבע בנות (הינדל, גיטל, ינטל, שמחה, רייכל, רייזל ואסתר). בשנת 1832 נפטרה שרל, ולאחר כמה שנים התחתן הרב משה סופר עם חיה אלמנתו של הרב צבי הירש הלר מאלט-אופן שבהונגריה.
תלמידיו רבות של החתם סופר הקימו ישיבות בכל רחבי הונגריה ושמשו ברבנות בקהילות שונות. לא רק תלמידיו של החתם סופר העריצו אותו והאדירו את שמו, גם תלמידי חכמים ידועים כמו הרב מרדכי בנט, רבי עקיבא איגר, רבי אפרים זלמן מרגליות, רבי משה מינץ, ורבים אחרים העריצוהו, כיבדוהו והקנו לו מעמד הלכתי מיוחד. יהודים מקהילות רבות במרכז אירופה - אוסטריה, אוקראינה, הונגריה, צ'כיה וסלובקיה  בימינו והמון יהודים מרחבי אירופה פנו בשאלות בדיני איסור והיתר ועניינים אחרים. הוא נחשב כפוסק אחרון שניתן לסמוך עליו ולנהוג על פי פסקיו, ופסקיו התקבלו ללא שום ערעור בקהילות הונגריה בפרט, וקהילות ישראל בכלל. שמו של החתם סופר יצא לתהילה בכל קהילות ישראל, ואף היו שופטים גויים ששלחו אליו שאלות הנוגעות להלכה היהודית. נפטר בכ"ה בתשרי ה'ת"ר (1839) בברטיסלאבה. על קברו בבית הקברות היהודי הוקם "אוהל" המהווה אתר עלייה לרגל.
ספריו של רבינו החתם סופר:
א) שו"ת "חתם סופר" ששה חלקים (פרעשבורג -1855 1864)
ב) "חתם סופר", חידושים על הש"ס
ג) "שירת משה" שירים ופיוטים ע"ד הקבלה (שם 1857)
ד) "צואת משה" צואת מוסר לבניו ולצאצאיו אחריו (ווין 1863)
ה) "תורת משה" פירוש עה"ח (פרעשבורג 1895-1879)
ו) "ספר זכרון" ספור צרותיו אשר סבל במשך הימים שבאה פרעשבורג במצור בימי מלחמת צרפת (דראהביטש 1896);
ז) "הגדה של פסח" עם ביאורו (ווין 1896)
Back to blog

Leave a comment