Collection: תנ''ך - תורה נביאם וכתובים

תורה נביאים כתובים או  תנ"ך - פה תמצאו ספרי התנ''ך עם מגוון פירושים גם מפרשים הראשונים גם אחרונים כגון רש''י, רמב''ן, הרשב"ם,  דון יצחק אברבנאל, רד"ק, רלב"ג, רבי עובדיה ספורנו, אבן עזרא גם רס''ג  מהוצאות הספרים מפורסמות ומרשימות ביותר. הכל במשלוח מהיר לכל מקומות בעולם וחינם בארץ בקנייה מעל 299 ש''ח
תנ''ך - תורה נביאם וכתובים
1 of 3