Collection: ספריית חווה

הוצאה לאור ספריית חווה ידוע ברחבי הארץ בספרים ברמה איכותית עם שילוב עמוק של מקורות היהדות עם מציאות של חיים שלנו במולדת שלנו. בין ספרים אפשר למצוא חידושים של הרב קוק זצ"ל וגם רב היישוב בית אל, וראש ישיבת "עטרת כהנים". הספרייה מוציאה את כל ספרי הרב אבינר, שיחות הרב צבי-יהודה, ועוד מחברים אחרים במרחב נושאים ודעות.
ספריית חווה
1 of 3