Collection: קבלה, חסידות

לפי מסורת היהדות קיימים 4 הדרגות של פרשנות התורה. בראשי תיבות זה מתבטא כפרד''ס שמפורש בעצמו כגן עדן. אבל זה גם ארבעה שלבים או מדרגות והם פשט רמז דרש וסוד. ובעצם כשאנחנו מתכוונים להגיד מושג קבלה זה אומר שזה שייך להדרגה סוד של פירושים התורה. במקום הזה חנות שלנו ממליץ לכם כל מה ששייך לקבלה חסידות ובכלל מה שאפשר ליחס לפרשנות ההכי גבוהה הזה. ספרים במחיר הכי טוב עם משלוח חינם ברכבי ארץ. ומהיר לכל מקום בעולם.
קבלה, חסידות
1 of 3