Collection: מתוק מדבש

בן אדם קשור ליהדות ומסורת בהחלט כששומע שם מתור מדבש בהחלט יזכור על פירוש עצום ועמוק ופירוש של גאולה של ספר זוהר הקדוש. אבל לא רק למהדורה הזאת קשורה הוצאת לאור מתוק מדבש. גם יש פה מגוון ספרים מיוחדים של סידורים ,אגדות, פירושים של תורה וגם כמובןספרי קבלה. מרכז מתוק מדבש הקים הגאון הצדיק המקובל רבינו דניאל פריש בעל מתוק מדבש", שהאיר את שמי העולם בחיבורו הנורא על ספר הזוהר הקדוש פועל ללא הרף ומוציא ספרים רבים בתורת הקבלה.
מתוק מדבש
1 of 3